Prawo piołunu i nawozu


Prawo piołunu i nawozu

Przez
Dr Stephen E. Jones

 

God’s Kingdom Ministries
6201 University Ave. N.E.
Fridley, MN 55432
(USA)

 

Zezwolenie jest udzielane na swobodne cytowanie z tej publikacji
do celów niekomercyjnych.

 

© copyright 1998
Poprawiony 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydrukowano w USA