Dwa Przymierza


Dwa Przymierza Przez

Dr Stephen E. Jones

Jeśli nie zapisano inaczej:
Pismo zaczerpnięte z
NEW AMERICAN STANDARD BIBLE® ©

Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995. Wykorzystane za zgodą.

Published by:
God’s Kingdom Ministries
6201 University Ave. N.E.
Fridley, MN 55432 (USA)

www.gods-kingdom-ministries.net

Sugerowana cena: 3,00 USD

Zezwala się na swobodne kopiowanie i cytowanie z tej publikacji do celów niekomercyjnych.

© copyright 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydrukowano w USA